facebookflickrisuuyoutube

DIAGNÓZA PARKU STROMOVKA


Co přesně znamená veřejný prostor a jaký k němu mají vztah současní obyvatelé? Toto téma představuje tolik otazníků. Téměř každý obyvatel města má představu o tom, jak by veřejná prostranství měla vypadat a fungovat. Snažíme se přinést nový způsob komunikace mezi obyvateli a jejich politickými reprezentanty, který by mohl v budoucnu pomoci realizovat jejich požadavky a představy. Ve stručnosti: přemýšleli jsme nad tím, jak dát každému příležitost svoje nápady a představy jednoduše na papír. 
 
V průběhu kulturního programu humpolecké Platformy v parku Stromovka jsme připravili tři skicovací pulty, které byly namířené na místa, jež parku dominují a zejí prázdnotou. V přiložené prezentaci nalevo od tohoto textu naleznete nejenom kresby obyvatel města, kteří se zúčastnili, ale také komplexní popis naší iniciativy a způsobu, jak nad městským fungováním přemýšlíme.
 
Každý ze tří kreslících pultů směřoval přesně na místa, která jsme předem naskicovali a graficky zpracovali pro snadnou kresbu barevnými fixy. Na každém pultu bylo dostatek kopií naší kresby a fixů pro všechny, co se zúčastnili. Díky tomuto spojení reálného místa a kresby, která mu odpovídala, jsme docílili efektu, kdy každý viděl prostor pro svou vizi jako na dlani...
 
Námi navrhovaný komunikativní koncept vychází myšlenkově z jednoduchého přesvědčení: pokud někteří z nás žehrají na to, že se v jejich městě neděje téměř nic, co by bylo podle jejich představ, není na místě jim podobně jako při demokratických volbách dát možnost definovat a zveřejnit svoje nápady a názory? Díky kreativnímu způsobu kresby se téměř nikdo nemusí obávat toho, že by nějakým způsobem selhal.
 
Po úspěšném skončení festivalu Platformy jsme všechny kresby zdokumentovali a společně se všemi informacemi sjednotili do ucelené prezentace, kterou jsme zaslali zastupitelům města Humpolce...
 
Náš pilotní projekt se podle všeho vydařil. Na základě všech poznatků budeme i nadále pokračovat v Diagnóze na dalších místech...
 
 
Chtěli bychom moc poděkovat Petrovi Machkovi a jeho milé rodině z Platformy za veškerou pomoc a důvěru. Doufáme, že jsme se mu alespoň částečně odvděčili malbou jeho kulturního altánu. Vzor, který jsme zvolili, vychází ze samotného loga Platformy...
Copyright © Leviathan, All Rights Reserved