facebookflickrisuuyoutube

AKTUALITY

KANCELÁŘ STAROSTY


Naše nejnovější malba se neomezuje na tradiční pohled na město z profilu, jako v případě podobných děl v různých městských kancelářích, jež jsme měli možnost vidět. Zobrazuje centrum a přilehlé čtvrti města Úvaly z ptačí perspektivy. Jednotlivé ruce jsme pro tento návrh zobrazili ze stejné perspektivy. Barevně jsme pracovali od prvních návrhů s pastelovými odstíny, které kýčovitě nekřičí a hlavně prostor opticky neomezují a neuzavírají. Zpracování plochy na zdi, která se nachází napravo od vchodu do kanceláře, dává

Pro kancelář starosty jsem se rozhodl vytvořit malbu, která její prostor otevírá a dává mu netušený nový rozměr. Nejenom pro samotný první dojem hosta, který vkročí dovnitř. Moje pohnutky pro tuto malbu jsou o poznání komplexnější. Chtěl jsem mým dílem vyjádřit jednoduchou myšlenku, představu. Starosta, jako ústřední osobnost města a ten, kdo doslova má moc na to měnit prostředí jemu dané, by měl s největší vážností svého úřadu vždy na vše nahlížet z nadhledu. Musí každý den posuzovat jednotlivé problémy objektivně a z mnoha možných úhlů pohledu. Není pochyb o tom, že mnoho takto smýšlejících městských úředníků (nebo třeba i generálů, architektů, detektivů, atd...) si přirozeně na zeď své kanceláře umístí velkou mapu svého působení. Ta jim pomáhá se nade vše myšlenkově nadnést a nalézt tak důležitý nadhled. Obě ruce jemně zasazují do města budovu nového městského úřadu a kostela. Podobně, jako by stavěly stavebnici.
 
Pro tuto malbu jsem použil fotografii pořízenou z ultralight letadla. Kolektiv autorů letecké fotografie důsledně zdokumentoval jednotlivé kraje. Má fotografická předloha se neomezuje na přísně horizontální pojetí zachycení města. Je pořízená z větší výšky při jednom obratu letadla.
Děkujeme za tuto příležitost panu starostovi a všem lidem na úvalském úřadě. Bez Vás by to samozřejmě nešlo, ale díky vaší péči jsme si tuto malbu setsakramentsky užili!
Copyright © Leviathan, All Rights Reserved