facebookflickrisuuyoutube

AKTUALITY

MĚSTSKÁ DIAGNÓZA V KOLÍNĚ!


Na Odborné střední škole podnikatelské v Kolíně jsme studentům z oborů grafický design, fotografie a reprodukční grafika připravili hodně netradiční dopoledne. Soustředili jsme se na problematiku veřejného prostoru, kterou jsme spolu se všemi probrali ze všech možných úhlů pohledu, včetně současné praxe. Tady je náš program:
  1. Přednáška: Historie veřejných prostranství a to, jak k nim lidé přistupovali v minulosti.
  2. Začátek Street artu a Graffiti - prezentace včetně projekce.
  3. Sítotisk a šablony - stručná kapitola této historie reprodukčních médií - jejich zneužití, ale také jejich použití v šedesátých a sedmdesátých letech v průběhu politických bouří.
  4. Moderní street art, který vzniká individuálně - změny veřejných prostranství, včetně ukázek jednotlivých vybraných uměleckých projektů, které se staly součástí svého prostředí.
  5. Úvod a definice moderních veřejných prostranství - kde jsou, jaké mají účely, komu náleží?
  6. Prezentace vybraných pouličních projektů ze světa. Definice problému, nabízené řešení, projekt a nakonec výsledek.
  7. Diskuze se studenty na téma veřejných prostranství - jak k němu přistupují? Jaké příklady je napadají?
  8. Téma: Kolín - vybraná místa a jejich problematika. Základní informace o zeleném a zarostlém prostranství před školou, které by si zasloužilo změnu - uvedení rozměrů, situace v okolním městě, pohledy na dané místo z více úhlů, do kterých budou týmy kreslit barevnými fixy.
Konec celého dopoledne byl ve znamení prezentací jednotlivých projektů. Každý tým nám ukázal svoji představu, ilustrace a plány, které vytvořil. Celkový projekt se pak stal předmětem diskuze, kdy se další studenti ptali na to, co je zajímalo. Během několika hodin se nám podařilo vytvořit se studenty syntézu jejich projektů, která v nich (doufáme) uzrává v podobě jasné představy, co a jak dál s jejich nehostinným parkem. 
Tento projekt byl další kapitolou Městské diagnózy, kterou i nadále budeme postupně vyvíjet a posouvat dál.
Děkujeme moc: všem studentům, vedení školy a zúčastněným pedagogům za pomoc a podporu! 
Copyright © Leviathan, All Rights Reserved