facebookflickrisuuyoutube

AKTUALITY

MALLEMORT PROJEKT!


Fenomén cestopisu! Cestopis obvykle vzniká s cílem přiblížit to, co je cizí, jiné a často nepochopitelné. Za pomoci vlastní kulturní perspektivy cestovatelé už po staletí vyprávějí o odlehlých místech a lidech, které nacházejí.  Přiblížit jiné ale znamená interpretovat a jistým způsobem převyprávět a tím zbavit nesrozumitelnosti, která je vlastní podstatou jinakosti. 


Cestopis jde ale obrátit. Co kdyby nás a naší kulturu popsal cizí cestovatel? A co kdyby takový dobrodruh díky jazykové bariéře pochopil většinu věcí, míst, lidí a příběhů úplně, nebo alespoň částečně špatně? A co kdyby takový člověk s otevřenou, ale přesto jemně popletenou perspektivou, byl přítelem Járy Cimmrmana a na jeho radu by přijel do Úval. Jmenoval se Pierre Mallemort a do města dorazil někdy v druhé polovině 19. století. Hned po svém příjezdu poznal pana Šulce, který měl v té době obchod na úvalském náměstí. S panem Šulcem si Mallemort očividně podle jeho dochovaných poznámek a kreseb padl do oka. Hned první večer to přehnali s pivem a pan Šulc jako správný vlastenec vyprávěl svému hostovi o svatém Václavovi a Arnoštovi z Pardubic. 
 
Když po několika bohulibých dnech plných nicnedělání Mallemort odjel, nikdo nečekal, že se v jeho pokoji u pana Šulce nalezne jeden jeho deník s úvodní poznámkou ve znění: Pour grande amis. Dílo Pierra Mallemorta by se beze všech pochybností stalo jedním z nejvýznamnějších svědectví 19. století, nebýt jeho podivného zmizení během Fawcettovy expedice, která hledala v Amazonských pralesích ztracené město Z. Jak jistě sami víte, všichni členové expedice se v džungli ztratili a dodnes o jejich osudu nic nevíme. Mallemortovi se ale podařilo zmizet ještě předtím, než celému zbytku expedice. Jak sám Fawcett napsal své ženě v jednom z posledních dopisů, které jeden z průvodců expedice donesl do civilizace na poštu: Pierre se večer uprostřed Mato Grosse džungle vytratil na toaletu a už se nevrátil. Všude jsme jej hledali skoro tři dny, ale marně.´´
 
A tak se jeden malý a do jisté míry zmatený deník v ložnici u pana Šulce stal jediným dochovaným literárním dílem tohoto dobrodruha, který podle všeho prošel většinou tehdy známého světa. 
 
Po prvním úspěšném podchodu v Úvalech jsme se dali do díla na dalším, který je jen pár set metrů daleko. Všichni lidé, kteří směřují do centra města, tímto podchodem procházejí. Většina maleb v podchodech vám toho moc nepoví, ale my jsme se snažili vytvořit prostor, který vám může při každé cestě jeho útrobami opravdu vyprávět. Všechny příběhy, které jsme nanesli na stěny podchodu, spojuje jejich autor: fenomenální milovník, světoběžník a vynálezce Pierre Mallemort. Ten přináší naším prostřednictvím všem lidem ilustrace míst, artefaktů a osobností, které jsou výběrem toho nejlepšího, co na svých cestách poznal. To vše jsme doprovodili jeho komentáři. 
 
Mezi všemi poznatky ze světa jsou v podchodu vyobrazená i místa z Úval a symboly české kultury, které cestovatele zaujaly natolik, že se rozhodl je do svého výběru zahrnout. Není lepšího místa, kde bychom mohli uctít jeho památku, než podchod vedoucí z Úval do světa a naopak je jednou z městských bran pro všechny navrátilce. Proto jsme z mallemotových poznámek a kreseb vybrali záměrně vyváženou kombinaci míst a poznatků z Úval a ze světa. Barevně jsme černobílé kresby z deníku akcentovali do barev, které odpovídají malé sbírce pijáků, které se nalezly na konci deníku. Originální francouzské znění autorových textů jsme nejprve za pomoci grafologa převedli do smysluplného textu (Mallemort strašně škrábal) a posléze jsme je díky pomoci profesora Skočdopole přeložili.

Náš Mallemort přinese všem úvalským obyvatelům, co podchodem projdou, vlastně velice jednoduché poselství: Svět okolo nás je krásný, úžasný a plný poznání. I přesto, že něco nikdy na první, ani druhý pohled absolutně nepochopíme...
 
Strašně moc děkujeme za podporu Street Art Úvaly, městu Úvaly a všem lidem, kteří nám s tímto projektem pomohli!

  • Street art Úvaly

  • Město Úvaly

  • SŽDC

  • Autoři videa!

  • 3Rd floor production

  • Copyright © Leviathan, All Rights Reserved