facebookflickrisuuyoutube

AKTUALITY

PŘÍRODOPISNÁ CHODBA


Úvalská základní škola je tvořená celkem třemi budovami, které se k sobě tulí jako tučňáci patagonští při bouři. Každá škola pochází z jiné doby a plně reflektuje vše, co se tenkrát od ní technicky i esteticky očekávalo. Na nejstarší novorenesanční školu z roku 1912 byla připojena nová funkcionalistická stavba v roce 1968 a nakonec se k ní těsně přivinula nejnovější budova z poloviny devadesátých let, která svou věží připomíná nově omítnutý a zateplený křižácký hrad. My jsme měli možnost navrhnout a realizovat malbu chodby v před normalizační škole. Podívejte se do přiložené galerie, jak chodba vypadala před naším příchodem: lesklé béžové nátěry do výše prsou, přiznané betonové stropní nosníky a linoleum, které pamatuje Brežněva.
V průběhu každého navrhování bereme v úvahu nejenom to, co musíme formálně splnit, ale především se vždycky díváme pozorně na samotné prostory, ve kterých budeme malovat. Chodba, kterou jsme si pro malbu vybrali, je z jedné strany lemovaná okny- díky lepší světelnosti prostoru jsme mohli pro návrhy volit i sytější barevné odstíny.
Pro malbu jsme dostali od zadavatele (Město Úvaly a zástupci Základní školy) základní podmínky pro splnění tohoto projektu. Museli jsme vytvořit malby, které se bud věnovat přírodě. Její kráse a jednoduchosti, za níž lze nalézt složité a dech beroucí procesy. Vybrali jsme si fotosyntézu, bez níž by na Zemi neexistoval život, jak jej známe. A vývoj motýla, který je pro nás dokonalou ukázkou toho, co všechno se může za prchavou a křehkou krásou v přírodě skrývat. Vedle těchto dvou základních procesů včetně textů jsme pro úvalskou základní školu připravili zvířata a rostliny, které lze nalézt na celém území České republiky a přesto jen málokdo je schopen je správně rozeznat. Vybrali jsme Bez Černý, který je překvapivě zdravou a prospěšnou bylinou. Brusnici borůvku, která léčí svými antioxidačními účinky a také barví do krásné ultramarínového odstínu. A nakonec Devětsil lékařský, který už ve středověku představoval jednu z nejlegendárnějších bylin, jež byla hojně používaná i jako lék na dýmějový mor.
Mezi zvířata a tvory z české přírody jsme zvolili Jestřába lesního, který je největší jestřáb mezi všemi svého druhu. Je nelítostný, rychlý a také respektuje hranice svého území. A jen málokdo je schopný jej rozpoznat od všech ostatních dravců. Od Jestřába jsme se přesunuli k Lišce obecné, kterou prostě už od dob dětství s Josefem Ladou máme rádi a nakonec jsme pro menší zeď namalovali Otakárka Fenyklového, který je největším motýlem na našem území. Je krásný a chráněný.
Na stěny ve školní chodbě jsme nejprve nanesli hloubkovou penetraci, následně dvě vrstvy omyvatelné barvy, které sjednotily rozdíl mezi pololesklým nátěrem a vápennou malbou na stěnách. Po základních nátěrech jsme opravili čtyři dveře, přes které jsme malovali. Vybrousili jsme všechny nerovnosti, nanesli je základním nátěrem a nakonec malbu ochránili matných epoxidovým lakem. 
Na připravenou zeď jsme malovali jen sedmi odstíny barvy, na něž jsme posléze ručně nakreslili lihovými fixy všechny kontury. Všechny zvířata a rostliny jsme nejprve nakreslili ručně a posléze s nimi dále pracovali až do finální malby. Všechny naučné texty jsme k malbám nakreslili ručně písmem, které koresponduje se starými nápisy na dveřích učeben a kabinetu.
Děkujeme za veškerou podporu a pomoc iniciativě Street Art Úvaly a také samozřejmě Městu Úvaly. Bez vás by tento projekt nemohl vzniknout...

/StreetArtUvaly /ZŠ Úvaly
Copyright © Leviathan, All Rights Reserved