facebookflickrisuuyoutube

AKTUALITY

MĚNÍME SE NA ZAPSANÝ SPOLEK!


Posledních pár let se pravidelně snažíme pomáhat naší malbou, technikou, produkční prací komukoliv, kdo nás požádal o pomoc. Sami jsme realizovali dva projekty autorských dóz, jež se objevily na pultech Mama Coffee a jejichž výtěžek pomohl tam, kde zrovna bylo nejvíce potřeba. Pravidelně dáváme naše autorské obrazy na charitativní aukce. V neposlední řadě malujeme s dětmi, rodinami a s handicapovanými.

Máme pocit, že čím více dáváme, tím více se nám to vrací. Nemáme potřebu se prezentovat tak, že jsme lidumilové a že se doslova rozdáváme. Většina naší charitativní práce, včetně finančních prostředků, jež jsme vygenerovali naší prací jsme neměli potřebu zmiňovat, vyzdvihovat. Není pro nás důležité se prezentovat na první pohled jako skupina lidí, co jen dává. Je pro nás zásadní prostě a jednoduše pomyšlení na to, že dáváme maximum, co jsme momentálně schopni dát.

K prvnímu březnu tohoto roku jsme se rozhodli založit si spolek, který plně shrnuje naší společnou dosavadní práci, ale také nám umožní do budoucna realizovat naše projekty a nápady na vyšší úrovni. Hlavním posláním našeho spolku je ve stručnosti činit na všechny strany jednotlivce i skupiny šťastné za pomoci umění a techniky malby přes šablony, které jsme se snažili rozvíjet od začátku.

Ale abychom byli vyčerpávajícím způsobem konkrétní, tak tady jsou naše základní cíle, jež jsme si vytyčili ve stanovách a poslání:

  • Podpora současného českého výtvarného a streetartového umění na lokální i celorepublikové úrovní, jakožto i šíření povědomí o důležitosti tohoto umění mezi širokou veřejností.
  • Organizace a příprava festivalů výtvarného umění, přehlídek pouliční a streetartové tvorby, pořádání výstav mladých umělců, produkcí filmových dokumentárních přehlídek o současném výtvarném a streetartovém umění.
  • Šíření tzv. osvěty mezi širokou veřejností, za účelem zlepšení jejího vztahu ke pouličnímu umění.
  • Usilování o zlepšení mediálního obrazu streetartu pořádáním sérií workshopů, přednášek a filmových projekcí ve spolupráci s architekty a odborníky na městskou kulturu i životní prostředí.
  • Informovat širokou veřejnost o důležitosti umění v městském veřejném prostoru, které je často veřejností vnímáno jako vandalismus, přestože moderní pouliční umění může být často i svébytným otevřeným způsobem oživení veřejného prostoru.
  • Usilovat o propagaci současného českého i zahraničního výtvarného umění, jež vychází z pouliční tvorby, a to zejména zvaním zahraničních umělců na přehlídky streetartu do ČR , ale také pořádáním přehlídek českých umělců v zahraničí a usilováním tak o po sílení české streetartové a výtvarné scény v Evropě i ve světě.
Copyright © Leviathan, All Rights Reserved