facebookflickrisuuyoutube

AKTUALITY

NOVÝ INTERIÉR PRO CHRÁNĚNÉ DÍLNY!


Na tomto projektu jsme pracovali dnem i nocí po dobu pěti měsíců. A v součtu od prvního projektování, skicování a výrobních atestů až po odevzdání hotového interiéru Mlsného baru uplynulo už více jak šest měsíců. Bez nejmenších pochybností můžeme říci, že jsme do tohoto projektu vložili vše, co jsme mohli. Kompletně celý interiér jsme totiž navrhli, opravili, postavili a vyrobili vlastnoručně prakticky vše, co jej tvoří. 
 
 
Tento projekt jsme vytvořili s Anetou Jarošovou, která je kreativní director a spoluzakladatelka Only studia. Je také duší a motorem Urban Art Projektu, který máme tu čest vytvářet s ní. Bez Anety by tento projekt nikdy nevznikl...
 
Na začátku nás oslovili zástupci chráněných dílen Fokus Vysočina pro projekt bistra a cukrárny v centru Havlíčkova Brodu. Na rozdíl od tradičních komerčních provozů jsou chráněné dílny o poznání odlišné. Vyžadují komfort a precizně navržené členění prostoru pro klienty, kteří se v dílnách pohybují a pracují. V případě komerčních prostor se většinou tvůrci projektu soustředí primárně na komfort příchozích zákazníků. Požadavky pro efektivní fungování takového místa jsou vesměs především praktického rázu. Chráněné dílny jsou ale svou funkčností a požadavky na plynulý chod diametrálně odlišné. 
 
Při prvotním navrhování a členění prostoru jsme si podrobně zmapovali tmavý, do velké míry křivý a úzký prostor původní cukrárny, která pravděpodobně pamatovala doby Borise Jelcina. Nechtěli jsme projektovat a stavět bistro, které by bylo funkční, ale pasivní. Od začátku jsme se soustředili na to, aby byl výsledný interiér modulární. Aby se mohl svým klientům přizpůsobovat a také aby se každý den lehce měnil. Stereotyp je strašná věc. Navíc v případě více senzitivních jedinců mezi klienty Fokusu by se mohlo jednat o opravdový problém. Dalším velice důležitým faktorem pro skutečně živý prostor byla jeho vzdušnost a světlost. Původní členění a propozice tradiční cukrárny na člověka doslova padaly. My jsme naopak chtěli prostředí okolo klientů za barem co možná nejvíce opticky otevřít.
 
Po prvotním členění prostoru a přesné definici všech požadavků našich klientů jsme se soustředili na užitné i vizuální zpracování interiéru, který se měl měnit každý den a měl se také přizpůsobovat nápadům a pocitům klientů, kteří se v něm budou pohybovat. Pro základ proměnlivosti jsme navrhli nové a inovativní použití pegboards. Strany prostoru bistra jsme opláštili dřevěnými deskami s pravidelným perforačním vzorem. Ten poskytuje klientům tisíce možností na využití a jednotlivé změny. Mohou si na stěny kdykoliv nainstalovat police a hýbat si s nimi každý den. Jednoduše si mohou do interiéru zavěsit jakékoliv dekorace a obrazy, které také mohou libovolně putovat po interiéru jako zmatená karavana. Pegboards vycházejí z konceptu dílenského ukládání nářadí a věcí. My jsme jej rozvinuli do úplně nové podoby. Jednotlivé otvory o průměru 25mm jsme využili ještě pro další esenciální součást projektu: pro světla.
 
Už při prvních jednání se zástupci chráněných dílen jsme pochopili, že při navrhování a samotné realizaci musíme pracovat s barvami opatrně. Psychologie barev je nedílnou součástí naší práce každý den, ale v tomto případě jsme se museli soustředit opravdu jen na odstíny, které nekřičí, neútočí a jež na své okolí působí uklidňujícím způsobem. Jenže když do konkrétního prostoru zakomponujete jednotlivé barevné plochy, tak se stanou jeho nedílnou součástí. My jsme museli uvažovat jinak. Sami sebe jsme se ptali, jak náš světlý prostor oživit barvami tak, aby šly kdykoliv ztlumit, nebo úplně odstranit. V jednoduchosti je krása: pro barvy jsme použili světla. A ty jsme jedno po druhém vyrobili sami.
 
Navrhnout a vyrobit světlo není vůbec jednoduché. Navíc, když máte omezení na průměr takového svítidla jen 25mm, tak se dostáváte do relativně komplikované situace. Naštěstí jsme měli už předchozí zkušenosti s odléváním různých dekorací a reliéfních prvků a tak jsme mohli od začátku testovat a vyrábět prototypy bez větších problémů. Nejprve jsme vytvořili precizní formy na odlévání stínidel. Základem těchto forem byla absolutní přesnost, aby se výsledné odlitky vešly přesně do otvorů ve stěnách a aby měly hladkou strukturu. Jakmile jsme měli v rukách přesné průměry odlitků, dali jsme se do práce na dutém konci těchto stínidel. Abychom docílili opravdu dokonalého efektu světla, které stínidlem prochází a naplňuje jej, museli jsme jeho zdroj vložit dovnitř stínidla. 
 
Celkem jsme do interiéru Mlsného baru instalovali 38 světel s barevnými stínidly, které ačkoliv nejsou ze skla, splňují jeho vlastnosti i způsob lomu světla. Každé stínidlo jsme odlili, nechali ztuhnout a vyzrát. Každé je originálem. Nejen svým probarvením (Použili jsme speciální barevné příměsi. V některých případech jsme na jeden odlitek použili kombinaci až čtyř barev), ale i délkou a strukturou. Vyráběli jsme stínidla bez přestávky celkem dva měsíce a nakonec jsme jich vyrobili více jak 80.
 
Je důležité zmínit ještě jeden zásadní detail. Všechna tato světla na stěnách i na stropě mají jednotlivé vypínače a dohromady mají spotřebu jako 60W žárovka. Do všech stínidel jsme totiž vložili vysoce kvalitní LED světla. Světlo přináší život. V případě Mlsného baru i živoucí barvy, které oscilují mezi poklidnými modrými/ zelenými odstíny a výraznějšími oranžovými barvami, které si rozumí s jediným pozůstatkem původní cukrárny: s keramickou podlahou.
 
Další velice dobře viditelnou součástí interiéru je zadní stěna, kterou jsme pojali utilitárně: primárně se tento předěl snaží prostor za bistrem (kde je kuchyňka) neuzavírat. Do osmi polic jsme vložili Led světla a opálové kryty, které světlo rovnoměrně rozptylují. Pod světla jsme instalovali bylinky, které jsme koupili prakticky na začátku projektu ještě v plenkách a až do odevzdání hotového interiéru jsme se o ně každý den starali. V zadní části kuchyňky naleznou budoucí klienti chráněných dílen jednoduchý ovládací panel, který se postará o to, aby rostliny prosperovaly a nezahynuly. Zadní stěnu jsme koncipovali jako fyzický předěl mezi bistrem a kuchyňkou. Nechtěli jsme tyto dva prostory oddělit i opticky. Přesto jsme konkrétní části pohledu do zadní části od baru jemně zakryli za pomoci plexisklových desek, které jsme nanesli barvami odpovídající celkové barevnosti interiéru. Klienti budou moci pracovat v zadní kuchyňce a kdykoliv někdo přijde dovnitř, krásně jej spatří skrze stěnu. Upřímně - z celého projektu máme ohromnou radost. Ale ze zadní stěny, která bude každý den i po zavírací době zářit do noci a voní bylinkami - z té máme úplně nejlepší pocit. Splňuje totiž vše, co jsme si předsevzali a ještě navíc překonala naše očekávání.
 
Samotný bar, který opticky dominuje Mlsnému baru, je opravdu veliký. Do jeho útrob jsme zakomponovali dvě ledničky, dvě chladící vitríny na cukrářské a slané produkty a nespočet úložných prostor, které lze polohovat podle potřeb klientů. Celkově jsme se snažili bar pojmout co možná nejvíce minimalisticky, aby nenarušoval svým objemem a zpracováním zbytek Mlsného baru. Výrazné chladící vitríny jsme zapustili do jeho těla tak, aby mu nedominovaly. Doplnili jsme je jednou skleněnou vitrínou, která je určená na prezentaci nechlazených produktů. Bar je pojatý striktně horizontálně.
 
Za barem je nainstalované menu a to je kapitolou samo o sobě. Připravili jsme v rámci brand manuálu pro tento projekt úplně nový font, který jsme nanesli na dřevěné destičky. Ty se jednoduše společně s cenami dají nandat a sundat z lišt. Tento systém trošku připomíná stará kina s kovovými nápisy na průčelí. Tuto inspiraci jsme celkem zřetelně využili i při přípravě nového písma pro Mlsný bar. Jsme (doufáme právem) pyšní na to, že jsme během plánování tohoto projektu zvládli připravit pro tento prostor vlastní písmo, které plně koresponduje s výsledným interiérem...
 
Pro příchozí zákazníky jsme nechali ušít pohodlný futon umístěný u výlohy. Také jsme nad vchod umístili sérii světel, která ozařují napnuté vlasce v různých barvách. Tyto vlasce otevírají prostor do dálky a šířky. Opticky naznačují, že strop Mlsného baru je výš, než byste čekali. Nakonec je nutné popsat také naše pojetí výlohy a vchodu. Pro vnější prezentaci Mlsného baru jsme postavili dvě velké popisovatelné plochy, veliký vývěsní štít a také logo. A to vše jsme postavili ze stejných materiálů jako interiér. Na plochu výlohy a dveří jsme nanesli negativ perforačního vzoru ze stěn a topení, který září decentním způsobem ven do ulice. 
 
 
Tak! Máte před sebou vzdušný a světlý prostor, který dýchá, září životem a barvami a voní bylinkami. My z něj máme ohromnou radost. Naše pocity by možná vystačily na pár dalších odstavců, ale samotný výsledek našeho projektu by měl mluvit sám za sebe. Doufáme, že také klienti a budoucí zákazníci Mlsného baru budou naše pocity sdílet. My jim tímto přejeme hodně štěstí a budoucích úspěchů!
Copyright © Leviathan, All Rights Reserved